GERİ

Perakendeciler Enflasyondan Etkilenmeden Taze Ürünlerde Nasıl Kazanç Sağlayabilirler?

Perakendeciler Enflasyondan Etkilenmeden Taze Ürünlerde Nasıl Kazanç Sağlayabilirler?

Marketlerdeki taze gıda kategorisi, pandeminin etkilerini, satış ve müşteri davranışlarının yanı sıra işgücü ve tedarik zorluklarında da hissetmeye devam ediyor. Ve 2023’te de bu şekilde devam etmesi bekleniyor. *

Yakın zamanda yayınlanan FMI—Gıda Endüstrisi Birliği’nin 2022 Üretim Gücü raporu, alışveriş yapanların satın alma kararları verirken taze ürünlerin fiyatını en önemli faktör olarak sıraladığını, ardından görünüş (%19), sağlıklı olması (%19) ve olgun olmasının izlediğini ortaya koydu. (%15).

Perakendenin yakın zaman yoğun mücadelesinin yüksek enflasyon değerleri neticesinde artan ürün fiyatları olduğu söylenebilir. Enflasyon artıyor, fiyatlar artıyor. Peki müşteri talebi?

Fiyatların artışında;

  1. Enerji, paketleme ve gübre vb. maliyetleri
  2. İşçi bulma zorluğu
  3. Nakliye maliyetleri
  4. Müşterinin seçiciliğinin artması
  5. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren farklı teslim seçeneklerinin

etkili olduğu söylenebilir.

Bu etkilerinin perakendeciler üzerindeki olumsuzluğunun minimize edilmesi için;

 1. Müşteri talebinin doğru belirlenmesi
 2. Doğru stok yönetimi politikasının belirlenmesi
 3. Özellikle taze ürünlerin nakliye aşamasında minimum süre geçirmesinin sağlanması (rota optimizasyonu gibi veriye dayalı çözümler kullanılabilir.)
 4. Zamanında ve miktarsal teslimat disiplini olan tedarikçiler ile işbirliği yapılması
 5. Ürün çeşitliliğini ve fiyatlandırmanın optimize edilmesi

başlıkları ön plana çıkmaktadır.

Müşteri talebi ne kadar doğru belirlenirse, özellikle taze ürünlerdeki imha edilme riski o derece düşecektir. Ayrıca bulunurluk seviyelerinin de artmasının müşteri talebi üzerindeki pozitif etkisinin yadsınmaması gerekir.

Fiyat artışı ile müşteri talebi ters orantıldır. Yani fiyat artarken müşteri talebinin düşmesi beklenir ya da fiyat düşüyorsa müşteri talebinin artması beklenir. Veride müşteri talebi yorumlanırken, pandemi ile değişen müşteri talebi doğru anlamlandırılmalıdır. Fiyat değerleri aslında düşmüyor ama müşteri ihtiyacı olduğu sürece almaya devam edecek. Hangi seviyelerde alacak? sorusuna doğru cevap verilmelidir.

* https://cdn.ihsmarkit.com/www/prot/pdf/0422/Agribusiness-Fresh-Produce-Pricing_Whitepaper.pdf