İleri Analitik

İleri Analitik

Analitik Yetkinliğinizi Artırın

Veri kaynaklarının zenginleştiği günümüzde, kurumlar için geleceğin yol haritasını ileri analitik çözümleri şekillendiriyor.

Obase İleri Analitik çözümleri, büyük verinizin analiz edilmesi ve bu analizlere göre karar alma süreçlerinizi yönetebilmeniz için Yapay Zeka, Veri Madenciliği, RPA gibi teknolojilerinden faydalanarak yenilikçi çözüm ve servisler sunmak için tasarlandı. Obase, sunduğu İleri Analitik çözümleri ile zorlu iş sorularının yanıtlarını almak, ileriye dönük önleyici tahminlemeler yapmak, veriden yaratılan değerin artırılması ve verinin anlamlandırılması için kurumunuzu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bilişsel Analitik

Bilişsel Analitik (Cognitive Analytics), insan benzeri zekayı belirli görevlere uygular ve anlambilim, yapay zeka algoritmaları, derin öğrenme ve makine öğrenimi dahil olmak üzere bir dizi akıllı teknolojiyi bir araya getirir.

Bu tür teknikleri uygulayan bilişsel bir uygulama, verilerle ve insanlarla olan etkileşimlerinden öğrenerek zaman içinde daha akıllı ve daha etkili hale gelebilir. Obase Bilişsel Analitik tekniği ile işletmenizin büyük miktardaki verisini analiz ederek, gerçek zamanlı yanıtlar sağlayarak rekabet avantajı sağlamanıza yardımcı olur.

Akan Veri Analitiği

Yeni teknolojilerle birlikte işletmelerin anlık olarak üretilen veri miktarı ve hızı artmaktadır.

Akan verilerin tamamımını depolamak zaman ve depolama alanı kısıtları nedeniyle imkansızlaşabilmektedir. İşletmelerin geçmiş, şimdi ve geleceğin kapsamlı görüntüsünü oluşturarak doğru ve hızlı iş kararları alabilmeleri için akan verilerin işlenmesi ve analizi kritik öneme sahiptir. Obase, işletmelerin akan verilerini işleyerek gerçek zamanlı ileri analiz ve tahminleme imkanı ile, müşterileri daha yakından tanımak, yeni ürün ve servisler geliştirmek, gecikmesiz operasyonel yonetimi, risk ve sahtekarlığın önlemini anlık olarak almayı sağlar.

Yapay Zeka (AI)

Verilerin öğrenme ve analizi sonucu, iş süreçlerini yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladığı verilere göre yinelemeli olarak kendini geliştirebilen ve iyileştirebilen sistemlerdir.

İnsan gücü ile yönetilmesi operasyonel olarak maliyetli olan olağan görevleri veya  aşırı düzeyde karmaşık süreçleri otomatikleştirerek operasyonel verimlilik sağlar. Obase yapay zeka destekli çözümleri ile manuel görevleri ve yinelenen hataları ortadan kaldırarak iş süreçlerinizi iyileştirin.

Sınıflandırma & Kümeleme

İşletmelerin mevcut verilerinden hareket ederek geleceğin tahminlenmesinde faydalanılan sınıflandırma ve kümeleme, veri madenciliği teknikleri içerisinde en yaygın kullanıma sahip olan tekniklerdir.

Obase, veri madenciliği teknikleri ile işletmelerin iş hızında kararlar vermesi için önemli çıktıları yaratmalarını destekler.

Veri Madenciliği

İşletmelerin giderek büyüyen verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve karar destek sistemi için değerli ve yararlı bilginin ortaya çıkarılması sürecidir.

Obase, işletmelerin verilerini analiz ederek stratejik iş kararları almalarına yardımcı olacak Veri Ambarı çözümlerinin uygulanması ve veri odaklı karar destek sistemlerinin oluşturulmasında uçtan uca hizmet vermektedir.

Öngörüsel Analitik

Öngörüsel analitik (Predictive Analytics), tarihsel verileri istatistiksel modelleme, veri madenciliği teknikleri ve makine öğrenimi ile bir araya getirerek gelecekteki sonuçlar hakkında tahminler yapan gelişmiş analitiğin bir dalıdır.

Obase, öngörüsel analitik ile binlerce öngörü modeli oluşturarak gelecektteki davranışları ve sonuçları öngörmenize, işletmenizdeki riskleri ve fırsatları belirlemenize yardımcı olur.

Robotik Otomasyon

RPA olarak bilinen Robotik Otomasyon, yazılım robotlarının insanı taklit ederek önceden tanımlanmış iş görevlerini yerine getirmesini sağlayan bir teknolojidir.

Robotik otomasyon süreci ile yazılım robotları; çalışanların, bir görevi yerine getirirken yazılım sistemleri üzerinde uyguladığı adımları ve etkileşim hareketlerini bire bir öğrenip taklit ederek uygulama ve programlara girebilir, veri okuyup işleyebilir, analiz edip sonucu raporlayabilirler. Obase Robotik Süreç Otomasyonu, işletmenizin verimliliğini arttırmanızda önemli rol oynarak maliyetlerini kontrol etmenize imkan sağlar.

Anomali Tespiti

Anomali tespiti (Anomally Detection, bir veri kümesinde çoğunluktan farklı olarak nadir veya olağandışı gözlemler veya olayların tespit edilmesi olarak tanımlanabilir.

Obase Anormali Tespiti, yüksek etkili sorunların insanlardan daha hızlı tespit edilmesine ve geliri etkileyen sorunların gerçek zamanlı olarak önlenmesine yardımcı olur.

Reçetesel Analitik

Reçetesel Analitik ( Prescriptive Analytics), ham verilerin analizi yoluyla daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için kullanılan teknolojidir.

Özellikle olası durumlar veya senaryolar, mevcut kaynaklar, geçmiş performans ve mevcut performans hakkındaki bilgileri dikkate alır ve bir eylem planı veya strateji önerir. Obase Reçetecel Analitik, işletmelerin içgörülere ve tahminlemelere dayalı gerçek zamanlı veya geleceğe dair iş kararları alabilmesi için yardımcı olur.

Sektörünüze özel çözümler için

BİZE ULAŞIN