Veri Yönetimi

Veri Yönetimi

VERİ ANALİTİĞİ ÇÖZÜMLERİ

Verinizden Değer Yaratın

Veri kaynaklarının zenginleştiği günümüzde, farklı kaynaklardaki verilerin tekilleştirilmesi ve anlandırılması kurumlar için kritik bir önem kazandı.

Obase Veri Yönetimi çözümleri kurumunuzun farklı sistemlerde sahip olduğu değerli verileri toplayarak; veri kalitesi, tekilleştirme, ilişkilendirme ve zenginleştirme süreçlerinden geçilmesinin ardından farklı iş, süreç ve birimlerin kullanımı için anlamlı bilgilere dönüştürmenizi sağlar.

Veri Entegrasyonu

İşletmelerin büyük verisinin çeşitli ve farklı kaynaklardan ve yazılım formatlarından elde edilen verilerin birleştirilmesi ve kullanıcılara dönüştürülmüş ve birleştirilmiş görünümün sunulmasıdır.

İşletmelerde bilgi akışı bazen tek bir standartta olmayabilir, bu durum da verinin saklanmasını, erişilmesini veya işletmenin avantajına dönüştürülmesini zorlaştırır. Obase, veri çoğaltma, taşıma, sanallaştırma, çift yönlü senkronizasyon gibi Veri Entegrasyonu teknikleri ile büyük miktarda verinizi ele almada yardımcı olan esneklik ve çevikliği sunar.

Ana Veri Yönetimi

İşletme verilerinin kurum genelinde merkezileştirilmesi ve sistemsel olarak yönetilmesini sağlayan bir süreçtir. Ana veri yönetiminin temel çözümleri; veri temizleme, dönüştürme ve entegrasyon uygulamalarıdır.

Obase, birden fazla bilgi kaynağına sahip ve bu bilgi kaynaklarından elde edilen büyük verileri bir araya getirmekte zorlanan işletmeler için verinin sistemsel olarak yönetilmesini, farklı veritabanı veya uygulamalarda yer alan ana verilerin merkezi olarak kontrol altına alınarak servis edilmesini sürecini destekler.

Veri Kalitesi

İşletmelerin başarısı, karar vericilerin zamanında verdiği doğru stratejik ve operasyonel kararlara bağlıdır.

Doğru kararların temelini oluşturan kanıtların ise tutarlı ve güvenilir olması gerekir. Bu nedenle ham verilerden ve diğer kaynaklardan yararlanılarak zenginleştirilmiş, faydalı, anlamlı ve tutarları veriler oluşturmak önemlidir. Obase, işletmelerin verilerini diğer kaynaklardan toplayarak zenginleştirilmiş ve kalitesi artırılmış hale getirerek, organizasyonun geleceğinin inşasına katkıda bulunur.

Büyük Veri

Büyük veri yönetimi veriyi bir veri havuzunda veya veri ambarında, genellikle nesne depolama kullanarak verimli, güvenli ve güvenilir bir şekilde depolar ve işler.

Müşterilerini daha iyi tanımak, yeni ürünlerin satışını hızlandırmak, gerçek zamanlı operasyonları yönetmek, cihaz değerlerinden yararlanarak risk ve sahtekarlıkların farkına varmak için büyük veriyi doğru kullanmak işletmeler için kritiktir. Obase uzmanlığı ile büyük verinizi etkin şekilde yöneterek anlamlı içgörüler ile işinizi güçlendirin.

Veri Ambarı

İş zekasının temelini oluşturan Veri ambarı, farklı kaynaklardaki, farklı türlerden verilerin toplama ve yönetme işlemidir.

Büyük verinizin depolandırıldığı ve anlamlı bilgiye dönüştürülmesi ve iş hızında karar vericilere ulaştırılmasını destekleyen bir yapıdır.

Veri Sahipliği

Veri sahipliği, bir kuruluşun kurumsal çaptaki verilerinin yasal sahipliğini ayrıntılandıran bir veri yönetişim sürecidir.

Belirli bir kuruluşun veya veri sahibinin verilere erişimini sağlamak, düzenlemek, değiştirmek, paylaşmak ve kısıtlamak hakkı vardır. Veri sahipliği; veri sahibinin bu ayrıcalıklarının tümünü üçüncü bir tarafa atama, paylaşma veya teslim etme hakkını da tanımlar.

Sektörünüze özel çözümler için

BİZE ULAŞIN