Kariyer

Kariyer

Kariyer

Biz İşimizin Temel Kaynağının “İnsan” Olduğunu Çok İyi Biliyoruz.

“Bizimle çalışan herkesin önce OBASE ailesinin bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını, bundan gurur duymasını istiyoruz. Başarımızın sırrının burada yattığını düşünüyoruz.

OBASE, Bilginin Organizasyonlar İçin En Önemli Kaynak Olduğuna Ve Bu Nedenle Bilgiyi Üreten Çalışanlarının En Değerli Varlığı Olduğuna İnanır.

OBASE’de Çalışan Herkese Kendini Geliştirme, Yetiştirme Ve Yükselme Olanağı Tanınmaktadır. Profesyonel Gelişim Stratejisi İçerisinde “İnsana Yatırım Felsefesi” Şirket Kültürümüzün Bir Parçasıdır.

İş Başvurusu

OBASE Ailesi’ne katılmak için özgeçmişinizi ik@obase.com adresine iletebilirsiniz.

Açık Pozisyonlar

Kıdemli Yazılım Uzmanı - Teknoloji

Ar-Ge Merkezi statüsünde inovatif projeler ve yazılım ürünleri geliştiren Türkiye’nin sayılı teknoloji firmalarından biri olan şirketimizde görevlendirilmek üzere Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Matematik veya alanla ilgili diğer bölümlerinden mezun
 • En az 5 yıl tercihen C# dilinde uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi
 • Nesne tabanlı geliştirme, design patterns konularında deneyimli
 • HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Bootstrap konularında tecrübeli
 • RESTFul servisler ile çalışmış ve servis geliştirmiş
 • UX/UI geliştirme ve modelleme deneyimi olan
 • Oracle, MS SQL, PostgreSQL vb. ilişkisel veri tabanlarından en az biri ile çalışmış
 • Agile/Scrum metodolojileri ile ilgili bilgisi/deneyimi bulunan
 • Araştırmacı, gelişmiş problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş
 • Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi,

 

Tercihen:

 • Angular deneyimi ve en az 1-2 proje geliştirmiş olan
 • MongoDb, vb. NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi
 • Tercihen In-Memory Distributed Cache (Redis) kullanımda tecrübeli
 • Tercihen, Azure için uygulama geliştirme tecrübesi olan 
  AZ-204 Azure Developer Associatte sertifikası sahibi ya da sertifikasyon sürecinde yer almak isteyecekKıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı / Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı - Teknoloji

Ar-Ge merkezi statüsünde inovatif projeler ve yazılım ürünleri geliştiren Türkiye’nin sayılı teknoloji firmalarından biri olan şirketimizde, “Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı /Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı” pozisyonunda görevlendirmek üzere deneyimli adaylar arıyoruz.

Kariyer yolculuğunuza dinamik ve hızlı büyüyen bir sektörde devam etmek istiyorsanız, başvurunuzu bekliyoruz.

· Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya alanla ilgili diğer bölümlerden mezun,
· Mobil Uygulama Geliştirme görevinde en az 3 yıl deneyimli, (Kıdemli pozisyon için en az 10 yıl deneyimli)
· Flutter ve Dart konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi,
· İş analizi konusunda yetkin,
· Test süreçlerine hakim,
· Mobil uygulama veri tabanları konusunda deneyimli,
· Versiyon Kontrol Sistemleri (git, svn, vb.) konusunda deneyimli,
· Agile/Scrum metodolojileri konusunda bilgi sahibi /deneyimli,
· Web servisleri ve API kullanımında deneyimli,
· Kullanıcı ara yüzü tasarımı ve kullanıcı deneyimi konusunda bilgi sahibi,
· Cross- platform uyumluluğu konusunda bilgi sahibi,
· Teknik gelişmeleri ve problem çözme için kullanılan kaynakları takip edebilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip,
· Araştırmacı, gelişmiş problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
· Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip,
· Takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi.Kıdemli Veri Yönetimi Danışmanı - Teknoloji

Veri Ambarı ve İş Zekası alanında Türkiye’de ilkleri yapan ve 20 yılı aşkın bir süredir önde gelen kuruluşlarla İş Analitiği, Veri Ambarı, Büyük Veri ve İş Zekası proje geliştirme deneyimine sahip şirketimizde “Kıdemli Veri Yönetimi Danışmanı“ olarak rol alacak çalışma arkadaşları arıyoruz.

GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri ve ilgili bölümlerinden mezun,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip,
 • Veri ambarı projelerinde deneyimli,
 • Uçtan uca ETL projelerinde bulunmuş, proje risklerini görebilen, proje adımlarını anlayabilen tecrübe ve bakış açısına sahip,
 • Projelerde analiz aşamasında bulunup veri modelleme yapmış, veri modelleme türlerini bilen,
 • SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL veri tabanlarından birinde deneyimli,
 • IBM DataStage konusunda en az 5 yıl deneyimli,
 • Tercihen ETL geliştirme ürünleri ile büyük veri ortamlarına veri transferi konusunda çalışmış,
İŞ TANIMI
 • Veri ambarı modellemesi, proje isterlerine uygun olarak veri ambarı ve datamartların mimari tasarımının yapılması,
 • ETL design, teknik anlamda kaynak sistemlerden verilerin hedef sistemlere akış tasarımlarının yapılması, bu amaca yönelik olarak veri modelleme araçlarının kullanılması,
 • ETL job development, yüksek hacimdeki verilerin performanslı ve doğru biçimde hedef sistemlere aktarılmasını hedefleyen programların yazılması,
 • Veri kalitesi işlerinin geliştirilmesi, deterministtik olabildiği gibi bir yandan da olasılıksal yaklaşım yöntemlerini kullanarak verilerin aktarılması sırasında ya da kaynak sistemlerdeki durağan verilerin veri kalitesi problemlerini gideren işlerin geliştirilmesi,
 • Veri tekilleştirilmesi problemlerinin çözüldüğü projelerin geliştirilmesi,
 • Yapısal olabildiği gibi yapısal olmayan verilerin de içerildiği büyük veri ortamlarının mimari kurulum ve tasarımının yapılması, verilerin tutulacağı ve erişileceği yöntemlerin belirlenmesi ve aktarım kodlarının geliştirilmesi.
Linkedin üzerinden başvuru yapmak için tıklayın.
Veri Bilimci - Teknoloji

We are actively seeking highly skilled and enthusiastic individuals to join our consultancy firm, specializing in Computer Vision projects across diverse sectors, including retail, e-commerce and healthcare. If you are experienced and passionate about making a significant impact, we invite you to become part of our dynamic team.

Responsibilities:

 • Design, develop, and implement computer vision algorithms and deep learning models for diverse applications,
 • Enhance and optimize existing computer vision systems and algorithms,
 • Conduct research to stay updated with the latest advancements in computer vision, image processing, and deep learning,
 • Collaborate with cross-functional teams to gather requirements and define project objectives,
 • Train and evaluate machine learning and deep learning models for computer vision tasks and build performance analysis and optimization for improved accuracy and efficiency.
Requirements:
 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science, Electrical Engineering, Artificial Intelligence, or related fields,
 • At least 3+ years of experience working with machine learning and/or deep-learning models,
 • Strong background in the fundamentals of computer vision,
 • Solid understanding of linear algebra, statistics, and optimization algorithms,
 • Proficiency in programming languages such as Python, C++,
 • Hands-on experience with Pytorch, Keras, OpenCV, and TensorFlow,
 • Excellent communication and problem-solving skills,
 • Ability to work independently and as part of a team,
 • Advanced level of English.

 Apply on Linkedin

KVKK Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel bilgileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve tarafınızla iş ilişkisi kurulması halinde iş sözleşmenizin hazırlanması amacıyla kullanılacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, şirket çalışanlarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve müşterilerimizdir. Yasanın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) 6698 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.