Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

14.06.2024 2024 Q1 Faaliyet Raporu 14.06.2024 2024 Q1 Finansal Rapor 14.06.2024 2024 Q1 Yatırımcı Sunumu 14.06.2024 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 2024 - 1. 3 Aylık Bildirim 14.06.2024 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 06.06.2024 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.06.2024 Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ataması Hakkında 05.06.2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Yönetim Kurulu Komiteleri 05.06.2024 Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği 04.06.2024 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 04.06.2024 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 28.05.2024 İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısının Göreve Başlaması Hakkında 01.01.2024 - 31.03.2024 Dönemi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Sunulan Gelir Tablosu 31.12.2023 Finansal Raporlar 01.01.2023 ile 31.12.2023 Dönemine Ait Yatırımcı Sunumu 01.01.2023 ile 31.12.2023 Dönemine Ait Sorumluluk Beyanı 01.01.2023 ile 31.12.2023 Dönemine Ait Faaliyet Raporu 17.05.2024 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 15.05.2024 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 17.05.2024 Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 17.05.2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 17.05.2024 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 01.01.2023-31.12.2023 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyanname Ekinde Sunulan Gelir Tablosu 09.11.2023 1 Ocak 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 09.11.2023 1 OCAK 2023 – 30 EYLÜL 2023 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Dipnotlar 09.11.2023 Finansal Rapor Konsolide 2023 - 3. 3 Aylık Bildirim 09.11.2023 2023 – 3. Çeyrek Finansal Sonuçları Yatırımcı Sunumu 09.11.2023 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 2023 - 3. 3 Aylık Bildirim 21.08.2023 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki döneme ait Finansal Tablolar 21.08.2023 Sorumluluk Beyanı 21.08.2023 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 21.08.2023 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki döneme ait Yatırımcı sunumu 21.08.2023 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 21.08.2023 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) Şirket Genel Bilgi Formu 12.06.2023 - Şirket Genel Bilgi Formu 09.05.2023 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 09.05.2023 Obase-31 Mart 2023 İtibariyle Yatırımcı Sunumu 09.05.2023 Faaliyet Raporu (Konsolide) 09.05.2023 Obase -31 Mart 2023 Finansal Tablolar 10.04.2023 Özel Durum Açıklaması (Genel) 10.04.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 10.04.2023 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.04.2023 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.04.2023 Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve şirketin imza yetkilileri hakkında karar alınması 06.04.2023 Yönetim Kurulu Komiteleri 06.04.2023 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.04.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 24.03.2023 Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 24-03-2023 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 13.03.2023 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 13.03.2023 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 10-03-2023 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 10.03.2023 Kar Dağıtım İşlemleri Bildirimi 15.02.2023 Depreme ilişkin Bağış Hakkında 25.01.2023 Şirket Genel Bilgi Formu 25.01.2023 Yatırımcı İlişkileri Yönetici Ataması Hakkında 25.01.2023 Şirket Genel Bilgi Formu 03.01.2023 Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama 22.11.2022 Sermaye Artırımından EldeEdilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 22.11.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 21.11.2022 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 08.11.2022 Obase-30 Eylül 2022 Yatırımcı Sunumu 08.11.2022 Obase-30 Eylül 2022 Finansal Raporlar 08.11.2022 Obase-30 Eylül 2022 Finansal Tablo Dipnotlar 08.11.2022 Obase-30 Eylül 2022 Dönem Faaliyet Raporu 08.11.2022 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 3 Aylık 08.11.2022 Şirket Genel Bilgi Formu 25.10.2022 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.10.2022 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 25.10.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24.10.2022 Özel Durum Açıklaması (Genel) 24.10.2022 Yönetim Kurulu Komiteleri 24.10.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 12.10.2022 Bilgilendirme Politikası 05.10.2022 Şube Kapanışı Hk. 30.09.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23.09.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 15.09.2022 Şirket Genel Bilgi Formu 14.09.2022 Şirket Merkezi Değişikliği 08.09.2022 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 06.09.2022 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 32.08.2022 Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 31.08.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 26.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması 25.08.2022 Esas Sözleşme 25.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması 24.08.2022 Esas Sözleşme Tadili 23.08.2022 Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metnine Kurul Onayı Alınması 18.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması 18.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması 17.08.2022 Yatırımcı Raporu 17.08.2022 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 17.08.2022 Faaliyet Raporu (Konsolide) 17.08.2022 Finansal Rapor 17.08.2022 Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk. 16.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması 12.08.2022 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu 12.08.2022 SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu 11.08.2022 Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu 11.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması 11.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması 10.08.2022 Şirket Genel Bilgi Formu 08.08.2022 Esas Sözleşme Tadili 03.08.2022 Şirket Genel Bilgi Formu 03.08.2022 Esas Sözleşme 03.08.2022 BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu 02.08.2022 Endeks Şirketlerinde Değişiklik