Oracle

Home > OUR PARTNERS > Oracle

Integrated Cloud Applications and Platform Services

OBASE, çözümleri ile ilgili olarak ORACLE ürünlerinin teknik altyapısından hem geliştirme hem de VTYS ortamı olarak yararlanılmaktadır. Oracle Retail Grubu ile sektörel iş ortaklığı bulunmaktadır. Veri Ambarı çözümleri sunulmaktadır. OBASE uses technical infrastructure of ORACLE’s development platform and DBMS environment and also offers Data Warehouse. Obase has a sectoral business partnership with Oracle Retail Group.