Search here:
 

Kariyer

Home > OBASE > Kariyer

Biz İşimizin Temel Kaynağının “İnsan” Olduğunu Çok İyi Biliyoruz.”

“Bizimle çalışan herkesin önce OBASE ailesinin bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını, bundan gurur duymasını istiyoruz. Başarımızın sırrının burada yattığını düşünüyoruz.

OBASE, bilginin organizasyonlar İçin en Önemli kaynak olduğuna ve bu nedenle bilgiyi Üreten çalışanlarının en değerli varlığı olduğuna İnanır.

OBASE’de Çalışan Herkese Kendini Geliştirme, Yetiştirme Ve Yükselme Olanağı Tanınmaktadır. Profesyonel Gelişim Stratejisi İçerisinde “İnsana Yatırım Felsefesi” Şirket Kültürümüzün Bir Parçasıdır.

İş Başvurusu 
Obase Ailesi’ne katılmak için Özgeçmişinizi ik@obase.com adresine İletebilirsiniz.

İş Zekası Danışmanı

Ekibimizde rol almak için ik@obase.com mail adresine CV’nizi gönderebilirsiniz.

Şu an açık pozisyon bulunmamaktadır. İleride açılacak pozisyonlar için özgeçmişinizi ik@obase.com adresine gönderebilirsiniz.
Şu an açık pozisyon bulunmamaktadır. İleride açılacak pozisyonlar için özgeçmişinizi ik@obase.com adresine gönderebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel bilgileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve tarafınızla iş ilişkisi kurulması halinde iş sözleşmenizin hazırlanması amacıyla kullanılacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, şirket çalışanlarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve müşterilerimizdir. Yasanın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) 6698 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.