Search here:

Blog

Bütçe planlama süreçlerinde entegre ve süreklilik arz eden merkezi sistemleri kullanmayan firmaların bir çoğu genelde excel’i kullanmayı tercih ediyorlar. Bunun en önemli nedeni, kullanıcı aşinalığı ve esneklik. Ancak bu esnekliğin de getirdiği bazı sorunlar ortaya çıkıyor. İlk başta çok yalın başlayan planlama süreçleri, bu süreçlerin firma içerisindeki farklı birimlere genişletilmesi ile birlikte kolay yönetilebilir olmaktan çıkıyor. Her birimin farklı raporlama ihtiyacı, hesaplamalardaki farklılıklar vb. değişkenler nedeniyle ihtiyaçlara tam yanıt veremiyor. iznik escort

Excel gibi Elektronik Tablolama Tabanlı Çözümlerdeki Sorunlar:

  • Tahminleri manuel oluşturmak ve bakım için önemli ölçüde zaman harcamak
  • Yeniden tahminlemenin kolayca yapılamaması
  • Doğal hatalar ve sayılarda doğruluk ve güven eksikliği
  • Planları ve analizleri işletmenin büyümesiyle uyumlu tutmaktaki zorluklar
  • Birden çok hiyerarşiyi yönetmekteki zorluklar
  • Bütçeleri toplamanın zorlukları ve manuel konsolide etmekteki zorluklar
  • En alt kırılımda planlama yapmamak

Bu noktada aralıksız, çevik ve entegre planlama çözümleri, kuruluşların planlama döngülerini kısaltmalarına, tahmin doğruluğunu iyileştirmelerine ve daha bilinçli iş kararları almalarına yardımcı oluyor. nilüfer escort

Planlama sürecinin daha sık ve hızlı yapılabilmesi özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde önem arz ediyor. Yapılan araştırmaya göre entegre bir planlama çözümünün, 1 hafta içinde yeniden tahmin yapabilme olasılığını 1,5 kat artırdığı ortaya çıkıyor. Bu sayede piyasa koşullarına 4 kat daha hızlı yanıt verilebildiği ve tahminlemedeki doğruluk oranının 1,7 kat artıyor. karacabey escort