Borusan Otomotiv

Borusan Otomotiv

Obase

IBM DataStage yetkinlikleri ve Obase uzmanlığı ile veri yönetimi sürecimizi iyileştirdik.

Veri Kalitesi Projesi

Verilerin analiz edilmesi, veri kalitesi sorunlarının ortaya çıkartılması, standartlaştırılacak alanların belirlenmesi, standartlaştırma kurallarının çıkartılması ve en son adım olan müşterilerin tekilleştirilmesi işlemleri gerçekleştirildi. Müşteri verileri farklı uygulama ve sistemlerden alınıp birleştirilerek tekil ve zenginleştirilmiş olarak ortak ana veri havuzunda birleştirilmiş oldu. Otomatize edilerek sürdürülebilirlik sağlandı.

Borusan Otomotiv

"Borusan Otomotiv kendi bünyesinde geliştirdiği ve yaklaşık olarak 10 yıldır kullanmakta olduğu CRM uygulamasını yeni bir yapıya geçirme kararı almıştı. Yeni CRM altyapısına geçerken; 10 yıl boyunca verilerde oluşan kalite sorunlarının çözülmesini, müşteri tekilleştirme ve verilerin kalitelerinin arttırılmasını amaçlıyordu. Borusan Otomotiv tüm bu sorunların çözümü için IBM Information Server ürün ailesini ve OBASE ile iş birliğini tercih etti."