Doğru, Güvenilir, Çevik Yanıtlar İle Rekabette Öne Geçin

Geleneksel raporların yetersizliği

Verilerden içgörü oluşturabilme yetkinliğinin artması

Kurum genelinde farklı formatta dağıtık raporlardan analiz yapmanın zorluğu

Analitik olgunluğun artması ile İş Zekası yatırımlara yönelim

Güçlü rekabet ortamında hızlı kararların gerekliği

Veri boyutu ve çeşitliliğinin artması

Perakendenin yeniden şekillendiği ve rekabetin arttığı günümüzde, veriyle yönetilen, e-ticaret alt yapısı olan ve hızlı kararlar alabilen şirketler rekabette öne geçiyorlar.

Obase Detailer, perakendecilerin anlık ve stratejik karar aşamalarında, verinin güvenilir bilgiye, bilginin gelecek öngörüsüne dönüştüğü iş analitiği platformudur. Satış ve bütçelerinizin trendini izleyip, trend değişimlerinin nedenselliklerini inceleyebilir, müşteri davranış farklılıklarını raporlayabilir, mağazaları, müşterileri, ürünleri karşılaştırabilir, müşteri puan kullanımları, mağaza kart kazandırmaları, kampanya performanslarını karşılaştırabilirsiniz.

Detailer Modülleri

Mağazanızı mobil olarak yönetirken analitik degerlendirmeler yapın, sahadaki operasyonu yakından izleyin.

Depo operasyonunuzu gerçek zamanlı olarak ve mobil teknolojilerle sahadan izleyin.

Perakende saha ve mağaza denetlemelerinizin yaratılması, işlenmesi ve analizi edilmesini sağlayan çözüm.

Satış ve bütçe trendini, müşteri davranış farklılıklarını, mağazaları anlık olarak sesli yönlendirmeler ile analiz edin.

Tedarikçi-Üretici ve Bayilerinin iş süreçleri ve perakende iş akışlarını yönetin.

Presctiptive analitik yetenekleri ile stok ikmal -replenishment süreçlerinizi gerçek zamanlı olarak yönetin.

Predictive analitik yetenekleri ile büyük veri disiplinlerini ve araçlarını kullanarak E-Ticaret sitenizi gerçek zamanlı olarak yönetin.

Veri madenciliği pratikleri ile müşteri davranışlarını öngörerek kampanya performanslarını artırın.

Müşteri Başarı Hikayeleri

Obase deneyimi ile L'Oreal bütçelerini öncekinden daha hızlı yönetiyor.

Bütçe planlama süreçlerini excel ile yöneten L’Oreal, daha hızlı ve gelişmiş bir planlama çözümü arayışındaydı. Obase ile gerçekleştirdikleri proje, bütçelerini öncekinden daha hızlı yönetebilir duruma gelmelerini sağladı. Proje ile, raporlama ve planlama için harcanan süre azalırken, operasyonel verimlilik artırıldı.

Analitik Bütçe Planlama Projesi L'Oreal

Tüm mağazalarımızın mağaza yöneticisinin ofis ortamını iPad’lere taşıdık

Benim Ofisim projemiz ile ülke genelinde tüm mağazalarımızın mağaza yöneticisinin ofis ortamını iPad’lere taşıdık. Bu büyüklükteki bir proje için MicroStrategy Mobil Platform’unu seçtik ve tüm süreçlerde OBASE’e güvendik OBASE ile uzun yıllardır, benzer operasyonel mükemmeliyet ve inovasyon sağlayan projeleri çok iyi bir ekip çalışması ile sürdürmekteyiz.

Kerim Tatlıcı │ IT ve Ar-Ge Direktörü Migros Türk T.A.Ş.

Stok yükünü düşürüp, bulunurlukları arttırarak nakit akışı ve ciro artışı sağladık.

Replenishment çalışması ile stok yükünü düşürüp bulunurlukları arttırarak nakit akış artışı, imhaların düşürülmesi, tazelik sağlayarak ciro artışını sağlamış olduk. Haziran 2011’den beri süregelen ŞOK-OBASE takım çalışmasının sonucu olarak bu projeyi 45 gün içerisinde hayata geçirdik. Gerek hızı gerekse sonuçları itibari ile çok başarılı bir proje gerçekleştirilmiş oldu.

Oktay Okatan │ Tedarik Zinciri ve Lojistik Danışmanı Şok Marketler A.Ş.

Obase, perakendecilik konusunda trendleri takip eden ve bizleri yönlendiren Önemli bir İş ortağı.

Obase ile gerçekleştirdiğimiz mobil ve iş optimizasyonu projeleri sayesinde, operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik önemli projeleri başarıyla geliştirmekte ve hayata geçirmekteyiz. OBASE bizim için sadece yazılım ve hizmet tedarikçi firması değil, perakendecilik konusunda trendleri takip eden ve bizleri yönlendiren önemli bir iş ortağı..

Ergin Ersin │ IT ve Lojistik Direktörü Eroğlu Grubu (Colin's, Mexx, Loft)

Artık anlık kasa verisini artık Çok daha hızlı işleyip, operasyonel kararları daha hızlı alabiliyoruz.

20 yıldır MicroStrategy iş zekası ve analitik ile Boyner grubu şirketlerinde ana yerini muhafaza ediyor. Günümüzde işimizi veriye dayalı bir şekilde yapmadan,verimli bir operasyon yürütmek ve rekabet edebilmek mümkün değil. MicroStrategy’nin yapısal olmayan akışkan veri üzerinden çalışma yeteneği ile anlık kasa verisini artık çok daha hızlı işleyip, operasyonel kararları daha hızlı alabiliyoruz.

Sedat Yıldırım │ Omnichannel Perakende ve Teknoloji Direktörü Boyner Grubu

Raporlama eforları azalırken, analiz ve karar sürecimiz hızlandı.

Ayaydın-Miroglio Grup olarak; kullanılan farklı sistemlerimiz vardı. Bu sistemlerin ürettikleri verilerin konsilide edilmesi ve raporlama alt yapısını değiştirmek ihtiyacı doğdu. Perakende ve proje tecrübesine güvendiğimiz Obase ile yaptığımız çalışma ile veri kaynakları toplantı. Raporlar analiz edildi. Bunların sonucunda başarılı bir konsilidasyon gerçekleştirildi. Bu sayede raporlama eforları azalırken, analiz ve karar süreci hızlandı.

Hakan Duran │ IT ve E-Ticaret Direktörü Ayaydin-Miroglio Group