Search here:
 

Retailer Suite

IoT ve Görüntü İşleme Teknolojisi ile Akıllı Raf Yönetimi

Perakende ERP Sistemi

Retailer Suite, bir perakendecinin tüm operasyonel süreç ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri kapsayan bir ERP sistemidir.​ Merkez ticari faaliyetleri, Finans ve Muhasebe süreçleri, Mağaza ve Depo operasyonları ​hem ekranlardan hem de mobil cihazlar üzerindeki uygulama ile bu ERP içerisinde yönetilir.​ Retailer Suite, hem OBASE’in diğer tamamlayıcı ürünleri ile hem de üçüncü parti ürünlerle entegre olarak​ çalışmaktadır​.

Retailer Suite Çözümleri

Retailer Merkez Mağaza

Farklı ölçeklerdeki perakendecilere yönelik geliştirilen, tedarik/talep zincirindeki tüm iş süreçlerini verimli ve otomatik hale getiren, bilgiyi bir araya getirme, saklama, analiz etme, sonuçlarını ölçümleme imkanı veren bir çözümdür. Ürün, tedarikçi, tedarikçi sözleşme, ciro prim, fiyat, promosyon, sipariş, stok, sevkiyat, sayım, fatura, işletici-konsinye, maliyet, müşteri yönetimi ve mağaza içi operasyonlar (günsonu, plu, etiket, terazi, kasa defteri vb), temel operasyonel modüllerini içerir.

Retailer Depo

Depo içerisindeki tüm süreçlerin iş emirleri ile, daha hızlı ve hatasız yönetilmesini, süreçleri otomatize ve optimize ederek operasyonun kolaylıkla izlenilebilmesini sağlayan bir çözümdür. Depoda lokasyon bazında stok tutma, palet bazında stok tutma ve SKT takibi gibi özel işlemlere olanak tanır. Kapı giriş işlemleri, ürün kabul, kalite kontrol, yerleştirme, toplama, lokasyonlar arası hareket, stok işlemleri, sevk alanı işlemleri, kalite kontrol, sayım gibi tüm temel operasyonel modülleri içerir.

Barcoder

Farklı endüstriyel sahalarda günlük operasyonların kolaylıkla yapılabilmesi için mobil araçların kullanılmasını sağlayan kablosuz otomasyon çözümüdür. Perakendeciler bu teknoloji çözümü sayesinde; ürün, stok, sipariş ve envanter işlemlerini online olarak lokasyondan bağımsız yapabilme imkanına kavuşur. Uygulama ile sahada, el terminalleri üzerinden sipariş verilebilir, stok hareketleri yapılabilir, etiket ürün listesi oluşturulabilir, sayım yapılabilir, ürünün fiyat ve stok gibi bilgileri görüntülenebilir, toplama, sevkiyat, forklift işlemleri yapılabilir.

Retailer Dağıtık Mağaza

Merkezden gelen ürün / mağaza / fiyat / promosyon dataları Mağazacılık uygulamasına aktarılır. Bu ürün içerisinde, mağazanın tüm ihtiyaçlarının siparişlerinin oluşturulması, mağazada tüm firmadan ürün kabulü ve iade, mağazalar arası transfer, mağaza içi stok hareketleri, depodan ürün kabulü ve depoya iade stok hareketlerinin yapılması sağlanır, sayım süreçleri yürütülür, mağazacılık raporları alınabilir. Kasaya ve teraziye ürün / fiyat bilgileri gönderilir, kasadan satış datası çekilerek işlenir, kasiyer işlemleri ve ana kasa işlemleri yapılır.

Retailer Muhasebe & Finans

Temel muhasebe süreçlerinde cari hesap takibi, muhasebe entegrasyon yönetimi, çek yönetimi, fatura yönetimi, sabit kıymetler, tahakkuk yönetimi, kira yönetimi, yasal raporlamalar, mali tablolar, yevmiyelendirme, beyannameler, devir ve yansıtma işlemleri, banka mutabakatı, ödeme takibi gibi işlemlerin yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda e-dönüşüm (fatura, irsaliye, arşiv, defter) süreçleriyle entegre çalışır.

Hal Kayıt Sistemi (HKS)

Sebze ve meyve ticaretinde bildirim modeline göre ürünlere ait bilgilere yönelik güncel veri tabanının oluşturulup, ortak bilgi paylaşımına olanak sağlayan Hal Kayıt Sistemi’nin gerektirdiği işlemlerin kolayca yapılabilmesi sağlanır. Hks sistemine otomatik entegrasyon ile Hks bildirimleri, künye alma, depo/mağaza künye ile mal kabul, Hks künye baskılarının alınması gibi işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlar.

Retailer Pazaryeri Entegrasyonu

Tanımlanan bir ürünün istenilen Pazar yerinde siparişe açılması, Pazar yeri bazlı farklı fiyatlandırılması ve yönetimi sürecinin merkezi olarak yönetilmesini sağlamaktadır. OBASE; piyasadaki sık kullanılan önemli Pazar yerleri ile anlık entegrasyon yapmak üzere connector geliştirmiştir.

Müşteri Başarı Hikayeleri

Projemiz hayata geçti ve ciddi bir rekabet avantajı sağladı.

2019 yılı içinde başlayan projemizi, 2020 başında canlıya yayına alınarak S&OP, talep planlama ve depo birimlerimizi bir üst seviyeye taşıdık ve proje KPI'larının çok ötesinde bir kazanım elde ettik. Projenin bizim için en önemli iki katma değeri; ilk olarak adeta bu dönemi önceden öngörmüş gibi pandemi sürecine hızlıca uyum göstermemizi ve bir çok optimizasyon fırsatı elde etmemizi sağladı. İkinci olarak bize yaptığımız işte önemli bir rekabet avantajı sağlarken, yeni lojistik müşterilerini portföyümüze daha hızlı bir şekilde dahil etmemizde bir kaldıraç etkisi yaratması oldu. Tüm proje ekibine ve OBASE’e çok teşekkür ederiz.

Bora Tanyel │Tedarik Zinciri&Operasyon Direktörü g2mExper

Obase Quickpick, Mobil E-Ticaret Toplama Yönetimi ile daha fazla müşterimize daha doğru hizmet verebilmekteyiz.

Toplama kağıdı ile manuel yapılan işlemlere oranla uygulama önemli ölçüde performans sağlamaktadır. Ayrıca yapılabilecek insan hatalarının önüne geçilmekte, gramajlı ürünlerde daha sonra yapılması gereken işlemleri ortadan kaldırmaktadır. O nedenle bize faydalarını hem performans artışı hem de olası hataların ortadan kaldırılması ve sürecin mükemmelleşmesi kapsamında değerlendirebiliriz.  Uygulama ile personel performansları da, izlenip iyileştirilebilmektedir.

Üner Öncel │Projeler Ve Yönetişim Grup Müdürü CarrefourSA

Bizim ihtiyacımız perakende sektörü ERP’sine odaklanmış bir çözümdü.

Uluslararası ve ulusal çapta kozmetik şirketleri tarafından kullanılan ve bir bütün olarak tüm ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir ERP sistemine sahip olmaktı. Yaptığımız incelemeler, Obase Retailer ERP’nin bize bu yetenekleri kazandırabileceği sonucunu gösterdi.

Cemal Candan │Genel Müdür Madam 10

Güçlü algoritmalarla, geçmiş veriden gelecek projeksiyonu yapabilen hızlı ve akıllı bir çözüme yatırım yapmış olduk.

Obase’in Replenishment çözümüne, Microsoft App Source platformundan ulaştık. Olgunlaşmış, gelişmiş bir çözüm olduğunu gördüğümüz için tercih ettik. Stok doğruluğunu koruyabilmek, satış kaybını ve yok satmaları azaltmak, ciro payımızı arttırabilmek için replenishment bizim için önemli. Obase’den aldığımız hizmette; hem sonuç üreten, olgunlaşmış bir ürün kullanıyor olmamız, hem de proje ekiplerinden aldığımız hızlı geri dönüşler ve yönlendirici yaklaşımlar bizim için büyük önem taşıyor.

Ahmet Kocadoğan │Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı NurPar Otomotiv

Obase ekipleri, çalışmalarımıza büyük bir özveri ve hevesle yaklaşıyorlar.

Bugün geldiğimiz noktada Obase ile yaptığımız iş ortaklığımızın; hem kendi iç müşterimiz için hem tedarikçi iş süreçlerimizi desteklemesi açısından ve son dönemdeki analitik çalışmalarımız açısından çok ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Özveriyle gerçekleştirilen çalışmalarımız; iş süreçlerinini daha verimli yönetilmesini sağlarken, son kullanıcıya daha iyi sonuçlar üretmemizi de destekliyor.

Işıl Öztürk │Veri Ambarı ve İş Zekası Müdürü Migros T.A.Ş.

Obase deneyimi ile L'Oreal bütçelerini öncekinden daha hızlı yönetiyor.

Bütçe planlama süreçlerini excel ile yöneten L’Oreal, daha hızlı ve gelişmiş bir planlama çözümü arayışındaydı. Obase ile gerçekleştirdikleri proje, bütçelerini öncekinden daha hızlı yönetebilir duruma gelmelerini sağladı. Proje ile, raporlama ve planlama için harcanan süre azalırken, operasyonel verimlilik artırıldı.

Analitik Bütçe Planlama Projesi L'Oreal

Tüm mağazalarımızın mağaza yöneticisinin ofis ortamını iPad’lere taşıdık

Benim Ofisim projemiz ile ülke genelinde tüm mağazalarımızın mağaza yöneticisinin ofis ortamını iPad’lere taşıdık. Bu büyüklükteki bir proje için MicroStrategy Mobil Platform’unu seçtik ve tüm süreçlerde OBASE’e güvendik OBASE ile uzun yıllardır, benzer operasyonel mükemmeliyet ve inovasyon sağlayan projeleri çok iyi bir ekip çalışması ile sürdürmekteyiz.

Kerim Tatlıcı │ IT ve Ar-Ge Direktörü Migros Türk T.A.Ş.

Stok yükünü düşürüp, bulunurlukları arttırarak nakit akışı ve ciro artışı sağladık.

Replenishment çalışması ile stok yükünü düşürüp bulunurlukları arttırarak nakit akış artışı, imhaların düşürülmesi, tazelik sağlayarak ciro artışını sağlamış olduk. Haziran 2011’den beri süregelen ŞOK-OBASE takım çalışmasının sonucu olarak bu projeyi 45 gün içerisinde hayata geçirdik. Gerek hızı gerekse sonuçları itibari ile çok başarılı bir proje gerçekleştirilmiş oldu.

Oktay Okatan │ Tedarik Zinciri ve Lojistik Danışmanı Şok Marketler A.Ş.

Obase, perakendecilik konusunda trendleri takip eden ve bizleri yönlendiren Önemli bir İş ortağı.

Obase ile gerçekleştirdiğimiz mobil ve iş optimizasyonu projeleri sayesinde, operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik önemli projeleri başarıyla geliştirmekte ve hayata geçirmekteyiz. OBASE bizim için sadece yazılım ve hizmet tedarikçi firması değil, perakendecilik konusunda trendleri takip eden ve bizleri yönlendiren önemli bir iş ortağı..

Ergin Ersin │ IT ve Lojistik Direktörü Eroğlu Grubu (Colin's, Mexx, Loft)

Artık anlık kasa verisini artık Çok daha hızlı işleyip, operasyonel kararları daha hızlı alabiliyoruz.

20 yıldır MicroStrategy iş zekası ve analitik ile Boyner grubu şirketlerinde ana yerini muhafaza ediyor. Günümüzde işimizi veriye dayalı bir şekilde yapmadan,verimli bir operasyon yürütmek ve rekabet edebilmek mümkün değil. MicroStrategy’nin yapısal olmayan akışkan veri üzerinden çalışma yeteneği ile anlık kasa verisini artık çok daha hızlı işleyip, operasyonel kararları daha hızlı alabiliyoruz.

Sedat Yıldırım │ Omnichannel Perakende ve Teknoloji Direktörü Boyner Grubu

Raporlama eforları azalırken, analiz ve karar sürecimiz hızlandı.

Ayaydın-Miroglio Grup olarak; kullanılan farklı sistemlerimiz vardı. Bu sistemlerin ürettikleri verilerin konsilide edilmesi ve raporlama alt yapısını değiştirmek ihtiyacı doğdu. Perakende ve proje tecrübesine güvendiğimiz Obase ile yaptığımız çalışma ile veri kaynakları toplantı. Raporlar analiz edildi. Bunların sonucunda başarılı bir konsilidasyon gerçekleştirildi. Bu sayede raporlama eforları azalırken, analiz ve karar süreci hızlandı.

Hakan Duran │ IT ve E-Ticaret Direktörü Ayaydin-Miroglio Group

  * “Gönder” butonuna tıklayarak kişisel verilerimin KVKK ve Gizlilik metni kapsamında işlenmesini kabul ediyorum.

  pornec

  izmir escort

  antalya escort

  izmir escort

  izmir escort

  porno

  porno izle

  bursa escort

  jigolo

  antalya escort

  porno izle

  escort izmir

  fake taxi

  eskişehir escort

  instagram takipçi

  instagram takipçi satışı

  ucuz smm panel

  takipçi satın al

  güvenilir takipçi satın al

  çiğli escort

  escort izmir

  takipetmeyenler.takipbonus.com

  türk ifşa

  tiktok takipçi satın al

  pendik escort

  bağcılar escort

  pursaklar escort

  keçiören escort

  sincan escort

  Instagram buy follow real

  eskişehir bayan eskort

  takipçi alma instagram

  instagram takipçi alma

  smm panel,sosyal medya paneli

  bursa bayan eskort

  baba porno