Search here:
 

Retailer Suite

IoT ve Görüntü İşleme Teknolojisi ile Akıllı Raf Yönetimi
Home > RETAIL ERP and BI SOLUTIONS > Retailer Suite

Retail ERP System

Retailer Suite is an ERP system that covers solutions that will meet all operational processes a retailer needs. Central commercial activities, Finance and Accounting processes, Store and Warehouse operations are managed both on the screens and through the application on mobile devices within this ERP system. It works in integration with OBASE’s other complementary products as well as third-party products.

Retailer Suite Solutions

Retailer Center Store

It is a solution developed for retailers of different scales, which makes all business processes in the supply/demand chain efficient and automatic, and provides the opportunity to gather information, store, analyze and measure the results. Modules: Product, supplier, supplier contract, turnover, premium, price, promotion, order, stock, shipment, counting, invoice, operator-consignment, cost, customer management and in-store operations (end of day, plus, label, scale, cash book, etc.).

Retailer WH

It is a solution that enables faster and error-free management of all processes in the warehouse with work orders, automation and optimization of the processes and easily monitoring the operation. It allows special operations such as location-based, pallet based stock keeping and SKT tracking in the warehouse. It includes all basic operational modules such as door entry operations, product acceptance, quality control, placement, picking, movement between locations, stock operations, dispatch area operations, quality control, counting.

Barcoder

It is a wireless automation solution that enables the use of mobile vehicles to easily carry out daily operations in different industrial areas. This technology solution allows retailers to perform product, stock, order and inventory transactions online, independent of location. With the application, orders can be placed, stock movements can be made, label product list can be created, counting can be made, information such as price and stock of the product can be viewed, collection, shipment, forklift operations can be performed on the field, via hand terminals.

Retailer Dağıtık Mağaza

Merkezden gelen ürün / mağaza / fiyat / promosyon dataları Mağazacılık uygulamasına aktarılır. Bu ürün içerisinde, mağazanın tüm ihtiyaçlarının siparişlerinin oluşturulması, mağazada tüm firmadan ürün kabulü ve iade, mağazalar arası transfer, mağaza içi stok hareketleri, depodan ürün kabulü ve depoya iade stok hareketlerinin yapılması sağlanır, sayım süreçleri yürütülür, mağazacılık raporları alınabilir. Kasaya ve teraziye ürün / fiyat bilgileri gönderilir, kasadan satış datası çekilerek işlenir, kasiyer işlemleri ve ana kasa işlemleri yapılır.

Retailer Muhasebe & Finans

Temel muhasebe süreçlerinde cari hesap takibi, muhasebe entegrasyon yönetimi, çek yönetimi, fatura yönetimi, sabit kıymetler, tahakkuk yönetimi, kira yönetimi, yasal raporlamalar, mali tablolar, yevmiyelendirme, beyannameler, devir ve yansıtma işlemleri, banka mutabakatı, ödeme takibi gibi işlemlerin yönetilmesini sağlar. Aynı zamanda e-dönüşüm (fatura, irsaliye, arşiv, defter) süreçleriyle entegre çalışır.

Hal Kayıt Sistemi (HKS)

Sebze ve meyve ticaretinde bildirim modeline göre ürünlere ait bilgilere yönelik güncel veri tabanının oluşturulup, ortak bilgi paylaşımına olanak sağlayan Hal Kayıt Sistemi’nin gerektirdiği işlemlerin kolayca yapılabilmesi sağlanır. Hks sistemine otomatik entegrasyon ile Hks bildirimleri, künye alma, depo/mağaza künye ile mal kabul, Hks künye baskılarının alınması gibi işlemlerin kolayca yapılabilmesini sağlar.

Retailer Pazaryeri Entegrasyonu

Tanımlanan bir ürünün istenilen Pazar yerinde siparişe açılması, Pazar yeri bazlı farklı fiyatlandırılması ve yönetimi sürecinin merkezi olarak yönetilmesini sağlamaktadır. OBASE; piyasadaki sık kullanılan önemli Pazar yerleri ile anlık entegrasyon yapmak üzere connector geliştirmiştir.

Müşteri Başarı Hikayeleri

Sorry, no posts matched your criteria.

    * “Gönder” butonuna tıklayarak kişisel verilerimin KVKK ve Gizlilik metni kapsamında işlenmesini kabul ediyorum.