Search here:

Özel Durum Açıklamaları

24.03.2023 Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 24.03.2023 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 13.03.2023 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 13.03.2023 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 10.03.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 10.03.2023 Kar Dağıtım İşlemleri Bildirimi 15.02.2023 Depreme ilişkin Bağış Hakkında 25.01.2023 Şirket Genel Bilgi Formu 25.01.2023 Yatırımcı İlişkileri Yönetici Ataması Hakkında 25.01.2023 Şirket Genel Bilgi Formu 03.01.2023 Haber ve Söylentiye İlişkin Açıklama 22.11.2022 Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 22.11.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 21.11.2022 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri 08.11.2022 Obase-30 Eylül 2022 Yatırımcı Sunumu 08.11.2022 Obase-30 Eylül 2022 Finansal Raporlar 08.11.2022 Obase-30 Eylül 2022 Finansal Tablo Dipnotlar 08.11.2022 Obase-30 Eylül 2022 Dönem Faaliyet Raporu 08.11.2022 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 3 Aylık 08.11.2022 Şirket Genel Bilgi Formu 25.10.2022 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.10.2022 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 25.10.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24.10.2022 Özel Durum Açıklaması (Genel) 24.10.2022 Yönetim Kurulu Komiteleri 24.10.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 12.10.2022 Bilgilendirme Politikası 05.10.2022 Şube Kapanışı Hk. 30.09.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 23.09.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 15.09.2022 Şirket Genel Bilgi Formu 14.09.2022 Şirket Merkezi Değişikliği 08.09.2022 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 06.09.2022 Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 31.08.2022 Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 31.08.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 26.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulamasi 25.08.2022 Esas Sözleşme 25.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulamasi 24.08.2022 Esas Sözleşme Tadili 23.08.2022 Esas Sözleşme Tadili
Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metnine Kurul Onayı Alınması
18.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulamasi 18.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulamasi 17.08.2022 Yatırımcı Raporu 17.08.2022 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 17.08.2022 Faaliyet Raporu (Konsolide) 17.08.2022 Finansal Rapor 17.08.2022 Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk. 16.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması 12.08.2022 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu 12.08.2022 SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu 11.08.2022 Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu 11.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulamasi 11.08.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulamasi 10.08.2022 Şirket Genel Bilgi Formu 08.08.2022 Esas Sözleşme Tadili 03.08.2022 Şirket Genel Bilgi Formu 03.08.2022 Esas Sözleşme 03.08.2022 BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu 02.08.2022 Endeks Şirketlerinde Değişiklik