2020 – 1.sayı │ Ocak-Şubat-Mart

PROJELERİMİZDEN

g2mEKSPER’in Talep Tahmin Projesi İle Sıfır Atık Hedefi.

ABD’de 621 milyar euro, Avrupa’da 546 euro olan EDT (ev dışı tüketim) pazarı, Türkiye’de toplam 50 milyar lira olarak ölçülüyor. Bu rakam ABD pazarının 37, Avrupa pazarının ise 29’da biri büyüklüğe denk geliyor. Türkiye’de bir kişi ev dışı tüketime yıllık 650 TL (250 dolar) harcarken; bu rakam Avrupa’da 2 bin 335 TL (890 dolar), ABD’de ise 5 bin 660 TL (2 bin 150 dolar) düzeyinde bulunuyor. Bu önemli pazarın güçlü oyuncusu g2mEKSPER, sektöre yarattığı katma değeri artırmak için çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda Obase ile başlatılan Talep Tahmin&Öneri Optimizasyonu&Sipariş Yönetimi Projesi sonuçlarını üretmeye başladı.

Aralık ayında gerçekleştirilen Perakende Günleri’nde bir panelde yer alan; g2mEKSPER Yönetim Kurulu Başkanı ve ETÜDER Yönetim Kurulu Üyesi Melih Şahinöz, ETÜDER’ in temsil ettiği ev dışı tüketim sektörünün 3.5 trilyon dolarlık büyük bir sektör olduğunu ve dünya geneline bakıldığında perakende sektöründen daha büyük bir alanı kapsadığını iletti; “g2mEKSPER olarak yürüttüğümüz çalışmalarda ürün izlenebilirliği standardizasyon ve güvenlik, uzmanlık transferi ve kalite konularına odaklanıyoruz. Tüketicinin, masasına gelen ürünün yolculuğunu bilme hakkı var. Biz, üreticiden teslim aldığımız anda başlayan süreçle beraber, tedariği merkezileştirip tüketim noktasına kendi araçlarımızla ulaştırıyoruz. Bu prosesteki tüm süreçlerin izlenebilir olması, loglarının tutulması yaptığımız operasyonun kalitesini ve güvenilirliğini oluşturuyor. Ön hazırlık gerektiren ürünler için, bunu süreç içinde çözümleyip tüketim süresine olumlu etki yaratacak hale getiriyoruz. Böylece operasyona katkı yaratırken, imha oranlarını da düşürüyoruz.” diye belirtti.
g2mEKSPER ile gerçekleştirilen Talep Tahmin&Öneri Optimizasyonu&Sipariş Yönetimi çalışmaları, yukarıda bahsi geçen tüm alanlar için katma değer yaratmayı hedefliyor. Projenin başlangıç noktasındaki hedefler;
• g2mEKSPER depolarından doğru ürünü doğru miktarda müşterilere sunmak
• Tedarikçilere verilecek sipariş tahminlerini ve kararlarını oluşturmak
• Müşteri taleplerinin karşılanma oranlarını arttırmak artırmak
• Stok maliyetlerini düşürmek
• Envanter yönetim ve performansını iyileştirmek
• Stok maliyetlerinin azaltılması
• Ürün bulunurluğunun artırılması
• Sipariş karşılama oranlarının artırılması
• Operasyonel verimliliğin artırılması
• İnsan müdahalesinin en aza indirilmesi ve verilerden beslenen karar destek sistemleri kurulması
Bu hedefler doğrultusunda başlatılan proje, ilk sonuçlarını göstermeye ve belirtilen KPI’larda iyileşmelere katkı sağlamaya başladı.
Proje sonrası kazanımlar;

*İleriye yönelik talebe dayalı ürün segmentasyon uygulaması ile dinamik bir segmentasyon yapısı kurulmuş oldu. Böylece stok yükü azaltılırken, imha oranları da düşürülebildi.
*Geçmiş 2 yıllık veri üzerinden, ileriye dönük aylık tahmin yapılarak, doğru üründen doğru miktarda talep oluşturuldu. Bu sayede bulunurluk sağlanırken, imha ve kayıplar en aza indirildi.
*Sistem üzerinden ve dinamik sipariş öneri oluşturma ile, değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre doğru sonuç üreten yapılar kurulmuş oldu.
*Parametrelerin sistem tarafından önerilen değerlere göre otomatik optimize edilmesi sağlandı.
*Sistem üzerinden sipariş yönetimi yapılarak operasyonda verimlilik sağlandı.

Bizim Toptan Mağazalarının Tedarik Zincirinde Süper Dönüşümü!

Bizim Toptan’ın sürdürdüğü dijital dönüşüm projelerinde; tedarik zincirinin uçtan uca değişimi ile bir basamak daha atlıyor.

Obase ile yaptığı ortak çalışma neticesinde; Bizim Toptan marketlerinin Karlılığı arttırmak, Ciro kaybını sona erdirmek ve İmhaları azaltmak yönündeki hedefleri için sonuç üretildi.
Çok iyi yapılan bir talep tahminlemenin tek başına istenilen başarıya erişmek için yeterli olmadığından hareketle; sürecin ilk adımı olan müşteriye ulaştırılması gereken miktarın doğru öngörülmesinden, ürünlerin rafa konulana kadar yaşadığı sürecin her aşamasını ele alan bir bakış açısına ihtiyaç duyularak çalışılan bir proje oldu. Bizim Toptan sipariş yönetimimini oluşturan tüm süreçler uçtan uca ele alındı. Depolara ve tedarikçilere siparişten stok yönetimine, sevk planlamadan mağazalardaki ürün bulunurluğuna kadar tüm süreci kapsayacak bir proje gerçekleştirildi. Proje ile mağazaların daha kısa sürede sipariş girebileceği, stoklarını çok daha iyi bir şekilde analiz edip, yönetebileceği yepyeni bir program, sipariş ekranları ve raporlamaları da dahil olmak üzere yenilenmesi sağlandı. Proje sonucunda;
• Karlılığı Arttırmak: Doğru talep tahmini ve tedarik planlaması ile depolarda ve mağazalarda optimum stok bulundurulması ile stok maliyetini minimumda tutup stokları optimum şekilde yöneterek karlılığı arttırmak,
• Ciro Kaybını Azaltmak: Projenin en önemli hedeflerinden biri de yok satmaktan kaynaklanan ciro kaybını minimum düzeye çekmek. Bu sebeple stoku iyi yönetip kaybedilen ciroyu çok iyi planlanmış bir sipariş yönetimi ile geri kazanmak,
• İmhayı Azaltmak: Yok satmayı engellemek, tüm mağazalarda ürün bulunurluğunun yüksek olmasını , fakat bunları yaparken de gereğinden fazla stok bulundurmaması ve imhaya neden olmamak hedeflendi.

E-Bülten'e geri dön